PAR “TĪRAI LATVIJAI” PROJEKTU

“Tīrai Latvijai” ir plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts, ko organizē “Zaļā josta”.

Projekta ietvaros “Zaļā josta”, apvienojot tūkstošiem bērnu un jauniešu no visas Latvijas, ik gadu organizē dažādus izglītojošas, izpratni veicinošas aktivitātes un konkursus vides izglītības jomā.

2019./2020. mācību gadā "Zaļā josta" rīkoja 4 vērienīgas Vislatvijas aktivitātes, kurās dalībnieki varēja ne tikai aktīvi un praktiski iesaistīties, bet arī izglītot sevi par dažādām tēmām saistībā ar atkritumu šķirošanas jautājumiem, atkritumu samazināšanas iespējām, bezatkritumu dzīves veidu, kā arī praktiski izmēģināja ieviest savā ikdienā atkritumu  neradīšanas un samazināšanas iemaņas. 

"Zaļā josta" rīkotajos Makulatūras un bateriju vākšanas konkursos šajā mācību gadā izdevies  pārstādei nogādāt simtiem tonnu vērtīgu otrreizējo izejvielu, pasargājot vidi no piesārņojuma, saudzējot resursus, sekmējot sabiedrības izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi un attīstot atkritumu dalītu vākšanu Latvijā. 

2019/2020. mācību gada sezonā "Zaļā josta” rīkotajā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”,  piedaloties vairāk nekā 100 tūkstošiem bērnu kopā ar ģimenēm, pārstrādei savāktas 907 tonnas 79 kg makulatūras. Konkursā piedalījās 407 izglītības iestādes no visas Latvijas, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu tīrākas vides veicināšanā, atkritumu šķirošanas iemaņu uzlabošanā un resursu taupībā.

Savukārt “Zaļā josta” ikgadējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”,  2019./2020. mācību gadā, iesaistoties 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, bērni un jaunieši no visas Latvijas pārstrādei nodeva 30,5 tonnas izlietotu bateriju. 

Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” šajā mācību gadā organizēja izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ!”. Tā ietvaros skolēnu komandām mēneša laikā bija jāuzlabo savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto iepakojuma atkritumu apjomu. Izaicinājums tika balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu. Izaicinājumā veiksmīgi finišēja 12 komandas, sagatavojot atskaiti par paveikto, kā arī uzfilmējot video ar ieteikumiem dabai draudzīgākam dzīvesveidam.

Labos darbus videi turpināsim arī nākamajā mācību gadā. Uz tikšanos rudenī!

Sponsori